bip_menu_top
print

2014-03-11 12:14:26

Podatek rolny


Podmiot:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Przedmiot:
1. Dla gruntów rolnych - liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

2. Dla pozostałych gruntów - liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Termin powstania:
2014-01-01

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.).

Terminy opłat:
- do 15 marca 2013 r. - I rata,
- do 15 maja 2013 r. - II rata,
- do 15 września 2013 r. - III rata,
- do 15 listopada 2013 r. - IV rata

Wysokość opłat:
1. Dla gruntów gospodarstw rolnych - od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężną 2,5 q żyta , to jest 145,00 zł obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (MP. z 2013r., poz. 814).

2. Dla pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, to jest 290,00 zł obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta zokres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (MP. z 2013r., poz. 814).

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik XXXI.244.13.pdf treść uchwały 2016-01-19 09:06:29 Komorowski Wiktor

Informacje o artykule

Autor: Alicja Skotnicka
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 11.03.2014 11:14
Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2016 08:06
Liczba wyświetleń: 2746

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom