bip_menu_top
print

2014-01-28 10:48:49

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Sewerynów, działki nr 106/1 i 107/3


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sewerynów na działkach nr ewid. 106/1 oraz 107/3 w obrębie 0028 Sewerynów”.uwarunkowaniach - Stare Kozuby, działki nr 255 i 256

1. W dniu 09.10.2013 r. STI SUN 13 Sp. z o.o. ul. Murarska 3 31-311 Kraków  złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sewerynów na działkach nr ewid. 106/1 oraz 107/3 w obrębie  0028 Sewerynów".

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 11.10.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 23.10.2013 r. pismem nr  WOOŚ.4240.911.2013.JK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

4. W dniu 28.10.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.57.2013 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 04.11.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.14.2013 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

6. W dniu 28.11.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sewerynów na działkach nr ewid. 106/1 oraz 107/3 w obrębie  0028 Sewerynów".

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 28.01.2014 09:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2835

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom