bip_menu_top
print

2013-10-11 09:30:37

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Marzenin, działka nr 20


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku stacji diagnostycznej dla pojazdów silnikowych”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr ewidencyjny 20 w Marzeninie, gmina Sędziejowice

1. W dniu 20.05.2013 r. Pan Dominik Szewczyk zam. Sędziejowice - Kolonia 9A 98-160 Sędziejowice złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa budynku stacji diagnostycznej dla pojazdów silnikowych". Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr ewidencyjny 20 w Marzeninie, gmina Sędziejowice.

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 21.05.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 03.06.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.38.2013 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 04.07.2013 r. pismem nr WOOŚ.4240.496.2013.MG/DJ  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 11.07.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.9.2013 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

6. W dniu 19.08.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowa budynku stacji diagnostycznej dla pojazdów silnikowych". Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr ewidencyjny 20 w Marzeninie, gmina Sędziejowice.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 11.10.2013 08:30
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2013 09:18
Liczba wyświetleń: 2989

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Marzenin, działka nr 20 11.10.2013 08:30 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom