bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2013-07-29 11:19:26

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2013 r.


Wszystkie dokumenty z kontroli znajdują sie w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. INFORMACJA w sekretariacia Urzędu Gminy pok. nr. 19

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2013 r.

1. Kontrola przeprowadzona przez Łódzki Urząd Wojewodzki dotycząca wykonywania przez Wójta w latach (2010-2013) zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu, odmowie wydania oraz zmianie zakresu o cofnieciu podmiotom zewnętrznym zezwoleń na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

2. Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe dotycząca - kontroli archiwum zakładowego Urzedu Gminy Sędziejowice.

3. Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Łodzi O/Sieradz dotycząca - kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 29.07.2013 10:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2255

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom