bip_menu_top
print

2013-05-14 11:44:53

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Sędziejowice, działka nr 381/2


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Instalacji paneli słonecznych składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertory DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej do 1,5 MW. Przedsięwzięcie realizowane będzie na części działki nr 381/2 obręb Sędziejowice”.

1. W dniu 08.04.2013 r. Polska Energia Odnawialna Jan Wieczorek ul. Antona Czechowa 14 60-461 Poznań złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacji paneli słonecznych składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertory DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej do 1,5 MW. Przedsięwzięcie realizowane będzie na części działki nr 381/2 obręb Sędziejowice".

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 18.04.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 13.05.2013 r. pismem nr  WOOŚ.4240.383.2013.JK2  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 06.05.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.31.2013 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 23.05.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.8.2013 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

6. W dniu 19.06.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Instalacji paneli słonecznych składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertory DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej do 1,5 MW. Przedsięwzięcie realizowane będzie na części działki nr 381/2 obręb Sędziejowice".

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 14.05.2013 10:44
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2013 08:21
Liczba wyświetleń: 3310

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Sędziejowice, działka nr 381/2 14.05.2013 10:44 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom