bip_menu_top
print

2013-05-14 11:11:29

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga dojazdowa Żagliny - Krzewina


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi dojazdowej Żagliny – Krzewina na odcinku od km 0+000 do km 2+200 (działki nr 162 i 164), gmina Sędziejowice.

1. W dniu 22.02.2013 r. Gmina Sędziejowice złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowia drogi dojazdowej Żagliny - Krzewina na odcinku od km 0+000 do km 2+200 (działki nr 162 i 164), gmina Sędziejowice.

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 22.02.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 05.03.2013 r. pismem nr WOOŚ.4240.175.2013.MG Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 04.03.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.16.2013 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 07.03.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.5.2013 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

6. W dniu 28.03.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:. Przebudowie drogi dojazdowej Żagliny - Krzewina na odcinku od km 0+000 do km 2+200 (działki nr 162 i 164), gmina Sędziejowice

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 14.05.2013 10:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2832

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom