bip_menu_top
print

2013-05-14 11:03:05

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Dobra, działki nr 140/1, 140/2, 141


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Posadowieniu wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości 4166 sztuk o łącznej mocy 999840W wraz z przyłączem elektroenergetycznym na działkach ewidencyjnych nr 140/1, 140/2, 141 w miejscowości Dobra, gm. Sędziejowice, pow. Łaski.

1. W dniu 03.01.2013 r. DuSoleil Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 20 90-349 Łódź, złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości 4166 sztuk o łącznej mocy 999840W wraz z przyłączem elektroenergetycznym na działkach ewidencyjnych nr 140/1, 140/2, 141 w miejscowości Dobra, gm. Sędziejowice, pow. Łaski.

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 21.01.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 22.02.2013 r. pismem nr WOOŚ.4240.62.2013.KD.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 01.02.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.8.2013 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 05.03.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.1.2013 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

6. W dniu 02.04.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:. Posadowieniu wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości 4166 sztuk o łącznej mocy 999840W wraz z przyłączem elektroenergetycznym na działkach ewidencyjnych nr 140/1, 140/2, 141 w miejscowości Dobra, gm. Sędziejowice, pow. Łaski

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 14.05.2013 10:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2900

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom