bip_menu_top
print

2013-03-22 13:58:01

NR 215/13 z dnia 15 lutego 2013 r.


w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Sędziejowice" realizowanego przez Gminę Sędziejowice w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8:Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 215-13.pdf treść zarządzenia 2013-03-22 13:58:15 Komorowski Wiktor

Informacje o artykule

Autor: Sekretarz Gminy
Zredagował(a): Wiktor Komorowski
Data powstania: 22.03.2013 12:58
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2013 12:58
Liczba wyświetleń: 2101

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom