bip_menu_top
print

2013-01-18 10:51:32

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Marzenin dz. nr118/2


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na działce nr ewidencyjny 118/2 obręb Marzenin gmina Sędziejowice.

1. W dniu 30.10.2012 r. NERTHUS Wojciech Pokora Marzenin ul. Plac Różany 2 98-160 Sędziejowice złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą" przewidzianego do realizacji na działce nr ewidencyjny 118/2 obręb Marzenin gmina Sędziejowice

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 31.10.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 12.11.2012 r. pismem nr WOOŚ.4240.916.2012.MŁ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 14.11.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku pismem PPIS-ZNS-250/35/12 wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 21.11.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.14.2012 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

6. W dniu 28.12.2012r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I.6220.14.2012 zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

7. W dniu 19.08.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.14.2012 podjął postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

8. W dniu 19.08.2013 r. pismem nr RW.I. 6220.14.2012 Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku o wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji środowiskowej oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

9. W dniu 15.04.2014 r. postanowieniem Nr WOOŚ.4242.233.2013.MŁ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi odmówił uzgodnienia warunki realizacji inwestycji.

10. W dniu 06.06.2014 r. Wójt Gminy Sędziejowice Wójt Gminy Sędziejowice odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą" przewidzianego do realizacji na działce nr ewidencyjny 118/2 obręb Marzenin gmina Sędziejowice.                                    

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 18.01.2013 09:51
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2014 10:05
Liczba wyświetleń: 3114

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Marzenin dz. nr118/2 11.10.2013 08:20 Dariusz Matuszkiewicz
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Marzenin dz. nr118/2 18.01.2013 09:51 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom