bip_menu_top
print

2012-08-14 14:44:30

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga gminna nr 119007E


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 119007E (Marżynek)-gr. gm. Zapolice – Wrzesiny - Marzenin na odcinku od km 0+000 do km 2+650 (działki nr 22 obręb Wrzesiny, nr 155, 222/1, 235 obręb Marzenin) gmina Sędziejowice”.

1. W dniu 09.08.2012 r.  Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119007E (Marżynek) -gr. gm. Zapolice - Wrzesiny - Marzenin na odcinku od km 0+000 do km 2+650 (działki nr 22 obręb Wrzesiny, nr 155, 222/1, 235 obręb Marzenin) gmina Sędziejowice".
 
2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 09.08.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 20.08.2012 r. pismem nr WOOŚ.II-.4240.682.2012.MG Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 22.08.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/30/12 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 23.08.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.10.2012 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

6. W dniu 04.09.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:. „Przebudowa drogi gminnej nr 119007E (Marżynek) -gr. gm. Zapolice - Wrzesiny - Marzenin na odcinku od km 0+000 do km 2+650 (działki nr 22 obręb Wrzesiny, nr 155, 222/1, 235 obręb Marzenin) gmina Sędziejowice".

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 14.08.2012 13:44
Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2012 11:49
Liczba wyświetleń: 2882

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga gminna nr 119007E 14.08.2012 13:45 Dariusz Matuszkiewicz
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga gminna nr 119007E 14.08.2012 13:44 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom