bip_menu_top
print

2012-06-28 14:53:00

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Lichawa nr 41


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie oczyszczalni ścieków dla Zakładu Wędliniarskiego Władysława Gabrysiaka w Lichawie nr 41 wraz z rurociągiem odprowadzającym ścieki do rzeki Grabi”.

1. W dniu 22.05.2012 r. Zakład Wędliniarski Władysław Gabrysiak  Lichawa 41 98-160 Sędziejowice złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa oczyszczalni ścieków dla Zakładu Wędliniarskiego Władysława Gabrysiaka w Lichawie nr 41 wraz z rurociągiem odprowadzającym ścieki do rzeki Grabi".

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 18.06.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu

3. W dniu 29.06.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/25/12 orzekł  potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 16.09.2012 r. pismem nr WOOŚ.II-.4240.807.2012.JW Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 11.09.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.8.2012 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

6. W dniu 06.11.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:.„Budowie oczyszczalni ścieków dla Zakładu Wędliniarskiego Władysława Gabrysiaka w Lichawie nr 41 wraz z rurociągiem odprowadzającym ścieki do rowu".

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 28.06.2012 13:53
Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2013 09:47
Liczba wyświetleń: 3205

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Lichawa nr 41 28.06.2012 13:53 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom