bip_menu_top
print

2012-03-01 12:57:31

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 1200kW na działce nr ewidencyjny 312 w miejscowości Podule gm. Sędziejowice”.

1. W dniu 15.02.2012 r. SYSTEL Serwis Krzysztof Bąk ul. Zduńska 13-15, 98-220 Zduńska Wola złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 1200kW na działce nr ewidencyjny 312 w miejscowości Podule gm. Sędziejowice".

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 29.02.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.
 
3. W dniu 19.03.2012 r. pismem nr WOOŚ.4240.194.2012.JK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 10.03.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/11/12 wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 26.03.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.4.2012 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

6. W dniu 20.04.2012r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.4.2012 zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

7. W dniu 09.10.2012 r. SYSTEL Serwis Krzysztof Bąk ul. Zduńska 13-15, 98-220 Zduńska Wola złożył wniosek o umorzenie postępowania sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 1200kW na działce nr ewidencyjny 312 w miejscowości Podule gm. Sędziejowice.

8. W dniu 15.10.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.4.2012 podjął postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

9.W dniu 05.11.2012r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję umarzającą  postępowanie sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 1200kW na działce nr ewidencyjny 312 w miejscowości Podule gm. Sędziejowice.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 01.03.2012 11:57
Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2013 09:42
Liczba wyświetleń: 3122

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 15.10.2012 11:48 Dariusz Matuszkiewicz
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 28.05.2012 10:19 Dariusz Matuszkiewicz
3 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 09.05.2012 07:26 Dariusz Matuszkiewicz
4 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 01.03.2012 11:57 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom