bip_menu_top
print

2012-02-17 09:47:47

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie turbiny wiatrowej o mocy do 150kW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na działce ewid. nr 200 i 201 (oddziaływanie rotora) położonej w miejscowości Grabia, gmina Sędziejowice.

1. W dniu 14.02.2012 r. Czesław Dzierżawski zam. Budy Dłutowskie 12a 95-081 Dłutów złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie turbiny wiatrowej o mocy do 150kW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji  na działce ewid. nr 200 i 201 (oddziaływanie rotora) położonej w miejscowości Grabia, gmina Sędziejowice.

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 17.02.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu

3. W dniu 27.02.2012 r. pismem nr WOOŚ.4240.130.2012.TO.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 29.02.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/9/12 wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 08.03.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.3.2012 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

6. W dniu 12.04.2012r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.3.2012 zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 17.02.2012 08:47
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2012 10:17
Liczba wyświetleń: 2954

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 09.05.2012 07:27 Dariusz Matuszkiewicz
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 17.02.2012 08:49 Marek Kidawski
3 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 17.02.2012 08:47 Michał Ułański
bip_menu_bottom