bip_menu_top
print

2012-02-17 09:46:16

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych (ON, PB, LPG) wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą” na działce ewidencyjnej nr 389/4 w miejscowości Sędziejowice.

1. W dniu 13.02.2012 r. Sławomir Storczyk zam. ul. Skrzetuskiego 9 98-200 Sieradz:.  złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych (ON, PB, LPG) wraz z zapleczem oraz  infrastrukturą towarzyszącą” na działce ewidencyjnej nr 389/4 w miejscowości Sędziejowice

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 16.02.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 28.02.2012 r. pismem nr WOOŚ.4240.141.2012.MG Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 29.02.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/8/12 wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 09.03.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.2.2012 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu

6. W dniu 04.04.2012r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.2.2012 zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 17.02.2012 08:46
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2012 10:10
Liczba wyświetleń: 2899

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 09.05.2012 07:27 Dariusz Matuszkiewicz
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 17.02.2012 08:50 Marek Kidawski
3 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 17.02.2012 08:48 Marek Kidawski
4 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 17.02.2012 08:46 Michał Ułański
bip_menu_bottom