bip_menu_top
print

2012-02-09 13:28:13

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Remont drogi gminnej nr 103055E Kozuby - Grabica na odcinku od km 0+000 do km 1+572 (działki nr 504, 523, 536 i 80), gmina Sędziejowice.

1. W dniu 07.02.2012 r.  Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Remont drogi gminnej nr 103055E Kozuby - Grabica na odcinku od km 0+000 do km 1+572 (działki nr 504, 523, 536 i 80), gmina Sędziejowice.

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 07.02.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 22.02.2012 r. pismem nr WOOŚ.II-.4240.104.2012.TO.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 17.02.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/7/12 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 28.02.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.1.2012 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

6. W dniu 29.03.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:. „Odbudowa mostu w m. Czestków w ciągu drogi powiatowej nr 2304E Czestków - Pruszków - Żagliny".

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 09.02.2012 12:28
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2012 12:57
Liczba wyświetleń: 2908

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 20.04.2012 10:09 Dariusz Matuszkiewicz
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 20.04.2012 10:09 Dariusz Matuszkiewicz
3 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 01.03.2012 11:55 Dariusz Matuszkiewicz
4 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 09.02.2012 12:28 Michał Ułański
bip_menu_bottom