bip_menu_top
print

2011-10-27 12:27:55

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Kamostek dz. nr 238)


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 0,6MW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 238 w miejscowości Kamostek, gm. Sędziejowice.

1. W dniu 03.10.2011 r.  NOWA LOGISTIC Sp. z o.o ul. Opiesińska 13 98-220 Zduńska Wola złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy do 0,6MW wraz z niezbędną infrastrukturą" przewidzianego do realizacji na działkach  o nr ewidencyjnych 238 w miejscowości Kamostek, gm. Sędziejowice

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 06.10.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu

3. W dniu 18.10.2011 r. pismem nr WOOŚ.4240.852.2011.JK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 24.10.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/25/11 wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 28.10.2011 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.4.2011 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 27.10.2011 11:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3046

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom