bip_menu_top
print

2011-09-21 14:29:10

Obwieszczenie


o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Odbudowie mostu w m. Czestków w ciągu drogi powiatowej nr 2304E Czestków – Pruszków – Żagliny”.

Wójt Gminy Sędziejowice, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami.) zawiadamia, że:

-  w dniu 15.09.2011 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Odbudowie mostu w m. Czestków w ciągu drogi powiatowej nr 2304E Czestków - Pruszków - Żagliny".

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

 

   
Data wywieszenia na stronie BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
i w miejscu realizacji inwestycji - 15.09.2011r.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 21.09.2011 13:29
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2011 13:29
Liczba wyświetleń: 2556

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OBWIESZCZENIE 21.09.2011 13:29 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom