bip_menu_top
print

2011-01-03 14:34:41

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Montażu bezpyłowej kabiny lakierniczo – suszarniczej (usługi blacharsko – lakiernicze)” na działkach o nr ewidencyjnych 532/1, 533 w miejscowości Marzenin gm. Sędziejowice.

1. W dniu 11.08.2010 r. Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Ratajczyk, ul. Polna 6, Marzenin, 98-160 Sędziejowice złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Montażu bezpyłowej kabiny lakierniczo - suszarniczej (usługi blacharsko - lakiernicze)" na działkach o nr ewidencyjnych 532/1, 533 w miejscowości Marzenin gm. Sędziejowice

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 17.08.2010 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 26.08.2010 r. pismem nr RDOŚ-10-WOOŚ.II-6613/166/r/2010/2010/id  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 30.08.2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/31/10 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 13.09.2010 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 7624/ 7 /10 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

6. W dniu 31.12.2010 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Montażu bezpyłowej kabiny lakierniczo - suszarniczej (usługi blacharsko - lakiernicze)" na działkach o nr ewidencyjnych 532/1, 533 w miejscowości Marzenin gm. Sędziejowice.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Michniewski
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 03.01.2011 13:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2969

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom