bip_menu_top
print

2010-03-05 11:54:38

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz ze stacją transformatorową i przyłączem kablowym podziemnym 15 kV” na działce o nr ewidencyjnym 14 w miejscowości Przymiłów gm. Sędziejowice.

1. W dniu 01.03.2010 r.  Przedsiębiorstwo PPHU ELBA, Sławomir Skowroński,  ul. Torfowa 5a, 98-220 Zduńska Wola złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz ze stacją transformatorową i przyłączem kablowym podziemnym 15 kV" na działce o nr ewidencyjnym 14 w miejscowości Przymiłów gm. Sędziejowice

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 05.03.2010 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu

3. W dniu 16.03.2010 r. postanowieniem nr RDOŚ-10-WOOS/6614/o/711/32//10/es Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 16.03.2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/12/10 orzekł potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 31.03.2010 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 7624/ 5 /10 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 05.03.2010 10:54
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2011 11:44
Liczba wyświetleń: 3245

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 05.03.2010 10:54 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom