bip_menu_top
print

2009-12-16 14:38:27

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


"Przebudowa mostu przez rz. Grabię w m. Marzenin w ciągu drogi powiatowej nr 2302E Zduńska Wola – Pruszków wraz z dojazdami” na działkach o nr ewidencyjnym 222/2, 681, 439, 396 w miejscowości Marzenin gm. Sędziejowice

1. W dniu 26.10.2009r. Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku, ul. M. Konopnickiej 21, 98-100 Łask złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu przez  rz. Grabię w m. Marzenin w ciągu drogi powiatowej nr 2302E Zduńska Wola – Pruszków wraz z dojazdami” na działkach o nr ewidencyjnym 222/2, 681, 439, 396 w miejscowości Marzenin gm. Sędziejowice

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 02.11.2009 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 01.12.2009 r. pismem nr RDOŚ-10-WPN.III-6617-137-1/09/jk Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 12.11.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/59/09 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 08.12.2009 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 7624/17/09 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 16.12.2009 13:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2948

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom